Laat u niet verleiden!

  • In enkele hypotheekvormen spaart u uw uiteindelijke aflossing bij elkaar door het geleende geld te beleggen in aandelen. Vaak worden er echter onrealistische rendementen genoemd voor deze beleggingshypotheken. U wordt verleid met uitspraken zoals: “Dit aandelenfonds heeft de afgelopen 25 jaar een gemiddeld rendement behaald van 27%”. Het beleggingsfonds is echter pas na deze periode samengesteld waardoor het wel erg makkelijk is te kiezen voor een samenstelling met een hoog rendement. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst.

Partners

Lenen belgie

Lening berekeningen

Lenen algemeen

  • Zorg dat je een geldlening neemt dat past bij je maandelijkse budget. Probeer van tevoren een kostenraming te maken van de lasten behorend bij je geldlening. Kun je elke maand de aflossing en rente betalen zonder dat andere onmisbare zaken gekocht kunnen worden worden? Is dit niet het geval, dan is lenen niet verstandig.

Persoonlijke lening

  • Bij een persoonlijke lening leent men Vaak een zeker bedrag waarmee men een grote aankoop financiert. Tijdens de gehele looptijd van de lening blijft de rente ongewijzigd en blijft de rente op een van tevoren bepaalde hoogte. Een groot voordeel voor degene die het krediet afsluit is dus dat deze precies weet wat hem te wachten staat. Omdat hetgeen wat gefinancierd is vaak niet zo lang meegaat wordt de looptijd van de lening dan ook van tevoren beperkt. Op deze manier blijft men niet jarenlang betalen voor iets dat er niet meer is.

Advertentie